Thêm một đoàn vận động viên gặp rắc rối vì COVID-19 trước thềm Olympic

Tuyển điền kinh Australia cách ly khẩn cấp vì liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Seven News
Tuyển điền kinh Australia cách ly khẩn cấp vì liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Seven News
Tuyển điền kinh Australia cách ly khẩn cấp vì liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Seven News
Lên top