Thầy Park: "Tiếng Anh của tôi không đủ để truyền đạt ý lăng mạ trọng tài"

Huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích bản thân không lăng mạ trọng tài. Ảnh: DP
Huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích bản thân không lăng mạ trọng tài. Ảnh: DP
Huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích bản thân không lăng mạ trọng tài. Ảnh: DP
Lên top