Thầy Park giải thích lý do không triệu tập Văn Hậu cho U22 Việt Nam

Đoàn Văn Hậu vẫn là quân bài quan trọng của ông Park. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn Văn Hậu vẫn là quân bài quan trọng của ông Park. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn Văn Hậu vẫn là quân bài quan trọng của ông Park. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top