Thấy gì từ sự cố "vỡ sân" Hà Tĩnh?

Sân Hà Tĩnh "vỡ trận". Ảnh: VPF
Sân Hà Tĩnh "vỡ trận". Ảnh: VPF
Sân Hà Tĩnh "vỡ trận". Ảnh: VPF
Lên top