Thấy gì từ phương án tổ chức V.League 2020 tập trung?

V.League 2020 đang tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Hải Đăng
V.League 2020 đang tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Hải Đăng
V.League 2020 đang tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Hải Đăng
Lên top