Thấy gì từ danh sách tập trung tuyển Việt Nam?

Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết không được gọi lên tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu.
Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết không được gọi lên tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu.
Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết không được gọi lên tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu.
Lên top