Thấy gì sau những sai lầm của Bùi Tiến Dũng?

Bùi Tiến Dũng đang gặp nhiều áp lực ở TP.HCM. Ảnh: HCMFC
Bùi Tiến Dũng đang gặp nhiều áp lực ở TP.HCM. Ảnh: HCMFC
Bùi Tiến Dũng đang gặp nhiều áp lực ở TP.HCM. Ảnh: HCMFC
Lên top