Thầy cũ Quang Hải, Đình Trọng không giúp U15 Đồng Nai tạo nên bất ngờ

Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình (thứ hai từ phải sang), chưa thể giúp U15 Đồng Nai tạo nên bất ngờ. Ảnh: Next Media.
Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình (thứ hai từ phải sang), chưa thể giúp U15 Đồng Nai tạo nên bất ngờ. Ảnh: Next Media.
Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình (thứ hai từ phải sang), chưa thể giúp U15 Đồng Nai tạo nên bất ngờ. Ảnh: Next Media.
Lên top