Thật mừng, Lương Xuân Trường đã trở lại!

Xuân Trường có 2 trận đá chính liên tiếp, để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn. Ảnh: VPF.
Xuân Trường có 2 trận đá chính liên tiếp, để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn. Ảnh: VPF.
Xuân Trường có 2 trận đá chính liên tiếp, để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn. Ảnh: VPF.
Lên top