Thành Lương: Đội nào gặp Hà Nội cũng đá 200% sức nhưng chúng tôi sẽ vượt khó

Thành Lương tự tin Hà Nội sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Thanh Xuân
Thành Lương tự tin Hà Nội sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Thanh Xuân
Thành Lương tự tin Hà Nội sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top