Thanh Hoá cứng rắn với Hoàng Vũ Samson, cho xuống đội 2

Lên top