Thanh Hóa chỉ đạo CLB của bầu Đệ rút công văn, không bỏ giải V.League 2020

Bầu Đệ là người đã ký công văn để Thanh Hoá không tiếp tục tham dự V.League 2020. Ảnh: H.A
Bầu Đệ là người đã ký công văn để Thanh Hoá không tiếp tục tham dự V.League 2020. Ảnh: H.A
Bầu Đệ là người đã ký công văn để Thanh Hoá không tiếp tục tham dự V.League 2020. Ảnh: H.A
Lên top