Thắng UAE 1-0, từ thế "chân vạc" Việt Nam đã chuyển sang thế thượng phong

Ảnh: Minh Dân.
Ảnh: Minh Dân.
Ảnh: Minh Dân.
Lên top