Thắng đậm Than Quảng Ninh, Hà Nội vẫn trở thành cựu vương V.League

Hà Nội đã trở thành cựu vương V.League. Ảnh: Minh Dân
Hà Nội đã trở thành cựu vương V.League. Ảnh: Minh Dân
Hà Nội đã trở thành cựu vương V.League. Ảnh: Minh Dân
Lên top