Thắng đậm Long An, U21 Phố Hiến vẫn ngậm ngùi dừng bước

U21 Phố Hiến buộc phải thắng Long An nếu muốn đi tiếp.
U21 Phố Hiến buộc phải thắng Long An nếu muốn đi tiếp.
U21 Phố Hiến buộc phải thắng Long An nếu muốn đi tiếp.
Lên top