Than Quảng Ninh và Hải Phòng: Hai số phận trước thềm V.League 2021

Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng ở V.League 2020. Ảnh: VPF
Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng ở V.League 2020. Ảnh: VPF
Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng ở V.League 2020. Ảnh: VPF
Lên top