Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

Than Quảng Ninh tiếp tục nợ cầu thủ 3 tháng lương. Ảnh: H.A
Than Quảng Ninh tiếp tục nợ cầu thủ 3 tháng lương. Ảnh: H.A
Than Quảng Ninh tiếp tục nợ cầu thủ 3 tháng lương. Ảnh: H.A
Lên top