Than Quảng Ninh cho mượn 3 trụ cột, cổ động viên suy sụp vì "bị phản bội"

Lên top