Than Quảng Ninh "chi viện" cho Hải Phòng: Như một trò đùa

Lên top