"Than Quảng Ninh cần thời gian để quen việc vắng Hồng Quân và Xuân Tú"

Xuân Tú, Hồng Quân chuyển đến đầu quân cho Hải Phòng. Ảnh: FBNV
Xuân Tú, Hồng Quân chuyển đến đầu quân cho Hải Phòng. Ảnh: FBNV
Xuân Tú, Hồng Quân chuyển đến đầu quân cho Hải Phòng. Ảnh: FBNV
Lên top