Thái Sơn Nam kéo dài mạch trận ấn tượng

Thái Sơn Nam khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng trước Tân Hiệp Hưng. Ảnh: VFF
Thái Sơn Nam khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng trước Tân Hiệp Hưng. Ảnh: VFF
Thái Sơn Nam khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng trước Tân Hiệp Hưng. Ảnh: VFF
Lên top