Thai League nguy cơ mất bộn tiền vì xung đột về bản quyền truyền hình

Các đội bóng Thái Lan có nguy cơ mất nhiều tiền do xung đột về bản quyền truyền hình trong năm 2020. Ảnh: Bangkok Post.
Các đội bóng Thái Lan có nguy cơ mất nhiều tiền do xung đột về bản quyền truyền hình trong năm 2020. Ảnh: Bangkok Post.
Các đội bóng Thái Lan có nguy cơ mất nhiều tiền do xung đột về bản quyền truyền hình trong năm 2020. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top