Thái Lan lần đầu có Huy chương vàng Olympic ở môn Taekwondo

Panipak giúp Taekwondo Thái Lan có Huy chương vàng Olympic lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Bangkok Post.
Panipak giúp Taekwondo Thái Lan có Huy chương vàng Olympic lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Bangkok Post.
Panipak giúp Taekwondo Thái Lan có Huy chương vàng Olympic lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top