“Thái Lan giờ khó thắng mình lắm”

ĐT Việt nam hạ Thái Lan 1-0. Ảnh: Đ.Đ
ĐT Việt nam hạ Thái Lan 1-0. Ảnh: Đ.Đ
ĐT Việt nam hạ Thái Lan 1-0. Ảnh: Đ.Đ
Lên top