Thái Lan có đến 30 huấn luyện viên đủ tiêu chuẩn thay Akira Nishino

Hàng loạt huấn luyện viên Thái Lan đã có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp đủ tiêu chuẩn để thay Akira Nishino. Ảnh: Siam Sports.
Hàng loạt huấn luyện viên Thái Lan đã có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp đủ tiêu chuẩn để thay Akira Nishino. Ảnh: Siam Sports.
Hàng loạt huấn luyện viên Thái Lan đã có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp đủ tiêu chuẩn để thay Akira Nishino. Ảnh: Siam Sports.
Lên top