Tân Giám đốc kỹ thuật của VFF sẽ phối hợp với ông Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được hỗ trợ bởi tân Giám đốc kỹ thuật của VFF. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được hỗ trợ bởi tân Giám đốc kỹ thuật của VFF. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được hỗ trợ bởi tân Giám đốc kỹ thuật của VFF. Ảnh: VFF
Lên top