Tân binh Nhật Bản 39 tuổi của Sài Gòn kết thúc buổi tập sau 30 phút

Lên top