Sông Lam Nghệ An thử việc ngoại binh cũ

Tiền đạo Olaha trở lại thử việc ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNA
Tiền đạo Olaha trở lại thử việc ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNA
Tiền đạo Olaha trở lại thử việc ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNA
Lên top