Sông Lam Nghệ An giữ chân thành công Hoàng Văn Khánh

Hoàng Văn Khánh sẽ ở lại SLNA đến hết mùa bóng 2023. Ảnh: SLNA FC.
Hoàng Văn Khánh sẽ ở lại SLNA đến hết mùa bóng 2023. Ảnh: SLNA FC.
Hoàng Văn Khánh sẽ ở lại SLNA đến hết mùa bóng 2023. Ảnh: SLNA FC.
Lên top