Sông Lam Nghệ An được tài trợ trang phục 2 tỉ đồng/năm

Sông Lam Nghệ An sử dụng trang phục của Grand Sport từ mùa giải 2022. Ảnh: Minh Anh
Sông Lam Nghệ An sử dụng trang phục của Grand Sport từ mùa giải 2022. Ảnh: Minh Anh
Sông Lam Nghệ An sử dụng trang phục của Grand Sport từ mùa giải 2022. Ảnh: Minh Anh
Lên top