Sông Lam Nghệ An – Bình Định: Thử tài tân binh

Là tân binh của V.League 2021, nhưng Bình Định được đánh giá cao và họ cũng có tham vọng đạt thành tích tốt ngay khi lên hạng. Ảnh: Fanpage CLB Bình Định.
Là tân binh của V.League 2021, nhưng Bình Định được đánh giá cao và họ cũng có tham vọng đạt thành tích tốt ngay khi lên hạng. Ảnh: Fanpage CLB Bình Định.
Là tân binh của V.League 2021, nhưng Bình Định được đánh giá cao và họ cũng có tham vọng đạt thành tích tốt ngay khi lên hạng. Ảnh: Fanpage CLB Bình Định.
Lên top