Siêu Cúp Quốc gia 2020: Viettel sẽ đưa Hà Nội đến loạt luân lưu 11m

Viettel và Hà Nội đều muốn có danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia 2020. Ảnh: VPF
Viettel và Hà Nội đều muốn có danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia 2020. Ảnh: VPF
Viettel và Hà Nội đều muốn có danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia 2020. Ảnh: VPF
Lên top