SC Heerenveen nói thẳng chỉ giữ Văn Hậu nếu có tài trợ từ Việt Nam

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra (phải) của SC Heerenveen đã tiết lộ phần nào về ý định giữ chân Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra (phải) của SC Heerenveen đã tiết lộ phần nào về ý định giữ chân Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra (phải) của SC Heerenveen đã tiết lộ phần nào về ý định giữ chân Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top