SC Heerenveen công bố lịch tập huấn mới, chưa rõ tương lai Văn Hậu

SC Heerenveen cần tiền hơn thật sự cần Đoàn Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen cần tiền hơn thật sự cần Đoàn Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen cần tiền hơn thật sự cần Đoàn Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top