SC Heerenveen chưa từng đề nghị gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen sẽ được quyết định trong tháng 6. Ảnh: Heerenveen
Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen sẽ được quyết định trong tháng 6. Ảnh: Heerenveen
Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen sẽ được quyết định trong tháng 6. Ảnh: Heerenveen
Lên top