Sau vụ Phong Phú Hà Nam, VFF muốn các đội bóng giáo dục cầu thủ

Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã tạo ra hình ảnh xấu xí. Ảnh: Hải Đăng
Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã tạo ra hình ảnh xấu xí. Ảnh: Hải Đăng
Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã tạo ra hình ảnh xấu xí. Ảnh: Hải Đăng
Lên top