Sau Thái Nguyên, đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán

Đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ dừng hoạt động do thiếu kinh phí hoạt động. Ảnh: HOÀI THU
Đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ dừng hoạt động do thiếu kinh phí hoạt động. Ảnh: HOÀI THU
Đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ dừng hoạt động do thiếu kinh phí hoạt động. Ảnh: HOÀI THU
Lên top