Sau lùm xùm với Muangthong, Văn Lâm “rớt giá” trên thị trường chuyển nhượng

Lên top