Sau 2 trận bắt chính, Bùi Tiến Dũng sẽ dự bị trận TP.HCM - Hà Nội?

Bùi Tiến Dũng bắt chính ở trận TP.HCM thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 và thể hiện tốt. Ảnh: CLB TP.HCM.
Bùi Tiến Dũng bắt chính ở trận TP.HCM thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 và thể hiện tốt. Ảnh: CLB TP.HCM.
Bùi Tiến Dũng bắt chính ở trận TP.HCM thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 và thể hiện tốt. Ảnh: CLB TP.HCM.
Lên top