"Sang K.League là cơ hội để loại bỏ định kiến với bóng đá Đông Nam Á"

Huấn luyện viên Kim Gil-sik nhấn mạnh trình độ cầu thủ Đông Nam Á cần chứng tỏ được tài năng ở K.League. Ảnh: K.League.
Huấn luyện viên Kim Gil-sik nhấn mạnh trình độ cầu thủ Đông Nam Á cần chứng tỏ được tài năng ở K.League. Ảnh: K.League.
Huấn luyện viên Kim Gil-sik nhấn mạnh trình độ cầu thủ Đông Nam Á cần chứng tỏ được tài năng ở K.League. Ảnh: K.League.
Lên top