Sân Quy Nhơn có thể được thầy Park chọn làm nơi tuyển Việt Nam tập huấn

Sân Quy Nhơn được cải tạo toàn diện, đặc biệt làm lại mặt cỏ, đủ điều kiện để tuyển Việt Nam có thể tập luyện. Ảnh: Duy Nam.
Sân Quy Nhơn được cải tạo toàn diện, đặc biệt làm lại mặt cỏ, đủ điều kiện để tuyển Việt Nam có thể tập luyện. Ảnh: Duy Nam.
Sân Quy Nhơn được cải tạo toàn diện, đặc biệt làm lại mặt cỏ, đủ điều kiện để tuyển Việt Nam có thể tập luyện. Ảnh: Duy Nam.
Lên top