Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Samson từ “trắng án” thành 2 trận, Omar được giảm từ 8 xuống 6 trận: Trò đùa bi hài