Sài Gòn thắng kịch tính Than Quảng Ninh, vượt mặt Hà Nội

Cặp tiền đạo Geovane, Pedro chơi cực hay giúp Sài Gòn đánh bại Than Quảng Ninh thuyết phục. Ảnh: Thanh Vũ.
Cặp tiền đạo Geovane, Pedro chơi cực hay giúp Sài Gòn đánh bại Than Quảng Ninh thuyết phục. Ảnh: Thanh Vũ.
Cặp tiền đạo Geovane, Pedro chơi cực hay giúp Sài Gòn đánh bại Than Quảng Ninh thuyết phục. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top