Sài Gòn thận trọng trước Than Quảng Ninh sau khi vấp ngã trước Viettel

Ảnh: Sài Gòn FC
Ảnh: Sài Gòn FC
Ảnh: Sài Gòn FC
Lên top