Sài Gòn lên đỉnh V.League 2020: Bất ngờ nhưng không ngạc nhiên!

Câu lạc bộ Sài Gòn dẫn đầu V.League 2020 sau 4 vòng đấu. Họ có cùng 8 điểm như Viettel, SLNA nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Câu lạc bộ Sài Gòn dẫn đầu V.League 2020 sau 4 vòng đấu. Họ có cùng 8 điểm như Viettel, SLNA nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Câu lạc bộ Sài Gòn dẫn đầu V.League 2020 sau 4 vòng đấu. Họ có cùng 8 điểm như Viettel, SLNA nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top