Sài Gòn không còn là "cơn bão" của V.League 2020

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và Sài Gòn đã hết  "son". Ảnh: SGFC
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và Sài Gòn đã hết "son". Ảnh: SGFC
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và Sài Gòn đã hết "son". Ảnh: SGFC
Lên top