Sài Gòn đón thêm 2 tân binh từ Khánh Hoà

Nguyễn Đình Nhơn là tân binh tiếp theo của Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyễn Đình Nhơn là tân binh tiếp theo của Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyễn Đình Nhơn là tân binh tiếp theo của Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top