Sài Gòn đặt mục tiêu có điểm trước Viettel vòng 12 V.League

Sài Gòn đặt mục tiêu có điểm trước Viettel tại vòng 12 V.League. Ảnh: VPF
Sài Gòn đặt mục tiêu có điểm trước Viettel tại vòng 12 V.League. Ảnh: VPF
Sài Gòn đặt mục tiêu có điểm trước Viettel tại vòng 12 V.League. Ảnh: VPF
Lên top