Sài Gòn – Than Quảng Ninh: "Bài toán dễ” với ông Vũ Tiến Thành?

Tiền đạo Geovane quyết tâm cùng Sài Gòn đánh bại Than Quảng Ninh trong trận tái đấu trên sân Thống Nhất. Ảnh: VPF.
Tiền đạo Geovane quyết tâm cùng Sài Gòn đánh bại Than Quảng Ninh trong trận tái đấu trên sân Thống Nhất. Ảnh: VPF.
Tiền đạo Geovane quyết tâm cùng Sài Gòn đánh bại Than Quảng Ninh trong trận tái đấu trên sân Thống Nhất. Ảnh: VPF.
Lên top