AFF CUP 2016

“Sắc” dùng mưu phá “xe buýt” Singapore, Thái Lan vào bán kết